måndag 31 maj 2010

syren / lilac

Syrenen blommar!

The lilac blooms!

fredag 28 maj 2010

weekword: balanced

Mina vänner Gul, Rosa och Ljusblå
är här balanserade för att nå större omfång,
för att gripa fler nyanser,
mer skiftning.
I dessa detaljer
av två textila verk som jag övertryckt med screen print är
Gul
Rosa
Ljusblå
de enda färgerna jag använt,
förutom Guld.

Så kontentan av detta:
i balans når vi ett större omfång!
eller vad säger Du?

Veckans ord är balanserad. Kloka B valde ordet, besök henne och hon slussar Dig vidare till andra balanserade tolkningar.
Vill Du vara med, så hoppa bara in! Desto fler desto bättre!

My friends Yellow, Pink and Light Blue
are here balanced to achieve greater scale,
to catch more nuances,
more tinge.
In these details
of two images that I´ve screen printed on textile,
Yellow
Pink
Light Blue
are the only colors I used,
except for Gold.

So the gist of this:
in balance we achieve a greater scale!
Or what do You think?

This weekword is balanced. Clever B chose the word, visit her and she will show You to a divers of interpretations of balance.
Would You like to join? Please do, the more the merrier.

torsdag 27 maj 2010

mål måla / pain paint

Tiden överklagar, släpp mig fri vädjar den.
Jag gör det, jag frigör den.
Jag stänger min ytterdörr och målar,
målar den tidlösa bildvärlden.
Vi har längtat, jag, otiden, bilden, det tidlösa budskapet.
Det är underbart.

Jag får ha väckarklocka nu, för att påminna mig om tiden.
Mellanläget är smärtsamt, den lilla passagen mellan tid och otid.
Men det är det värt.
Jag äter, jag hämtar barnen och vi går hem.
Det är underbart.

Tidigare om Tiden.

Time appeals, please set me free it begs.
and I will do it, I will release it.
I will close my front door and paint,
paint the timeless imagery.
Oh we have yearned, me, the image, the timeless message.
This is wonderful.

I get to have an alarm clock now, a reminder of time.
That small passage in between time and timeless is painful.
But it´s so worth it.
I eat, I pick up the kids and home we go.
This is wonderful.

About Time.

onsdag 26 maj 2010

vatten / water

Jag är så priviligierad som har friskt färskt vatten, i mitt hem, direkt från en kran.
tack,
idag ska jag tänka på Livets vatten.

I´m so blessed to have pure fresh water, in my house, straight from a tap.
thank You,
today Water of life is on my mind.

tisdag 25 maj 2010

fasad / facade

Leker med detaljer.
Funderar på fasader,
på alla de vis.

När jag var ung ville jag bli stuckatör, utbilda mig i Florens, det blev inte så.

Playing around with details.
Thinking about facades,
from all angles.

When I was young I wanted to become a stucco worker, educate myself in Florence, this didn´t happen.

fredag 21 maj 2010

weekword: hiding

Inuti trädet gömmer sig bladen.

Denna veckans ord är gömmer sig/döljer, Linda Sue länkar till oss som gömmer sig idag.
Veckans ordlek är öppen för den som vill, det är bara att hoppa in och delta!

Inside the tree, the leaves are hiding.
.
This weekword is hiding, go to Linda Sue to see the participants who are hiding today.
Weekword is free for anyone to take part in, please jump in and join us!

onsdag 19 maj 2010

mother and sorrow

En vän har blivit mamma
men en mamma utan sitt barn
barnet dog i magen.
Jag kan inte tänka mig, jag försöker hitta ord.

Stanna alla tåg
tystna minut
Ett barn har gått
har gått ifrån

och han andas Dina andetag,
Du är mamman.
och han syns i Din blick,
Du är pappan.
Han bor för alltid där Ni är.
.
... om det finns ett litet litet hörn av sorgen som jag kan bära så gör jag det, jag kan knyta den på en flygande drake och hålla den i hand på en promenad, eller lägga den i min kånken ett tag för att lätta bördan.

A friend became a mother
but a mother without her child
the child died in her belly.
I can´t imagine, I try to find words.
.
Stop all the trains
cease for a minute
A child has left
has left his his place
.
and he breathes Your breath,
You are his mother.
he appears in Your eyes,
You are his father.
He lives for ever where You are.
.
... if there is a tiny tiny corner of the sorrow that I can carry I will. I can tie it on to a kite and hold its hand for a walk or I can put it in my rucksack for a while to ease the burden.

fredag 14 maj 2010

mother II

Moder Jord är fortfarande en Moder av Nåd.

Mother Earth is still a Mother of Mercy.

weekword: mother

Veckans ord: moder.
Fina Aris har alla medverkande. Titta dit!

Weekword: mother.
Lovely Aris has all the participants. Please visit!

torsdag 13 maj 2010

gul dröm II / yellow dream II

har gjort en skiss och börjat brodera den gula drömmen.
den gula drömmen drömmer sig själv in i realiteten.

made a sketch and started an embroidery with the yellow dream.
the yellow dream dreams it self in to reality.

onsdag 12 maj 2010

gul dröm / yellow dream

Anteckningar från en dröm.
Jag drömde ett gult mönster.
Det gula mönstret växte medsols tills det omslöt allt.
Från mitten och ut i fyra riktningar.
Jag vet inte mönstrets betydelse.
Jag förstår inte riktigt mina anteckningar.
Men det är någonting jag ska göra.
Så här är det ofta.
Notes from a dream.
I dreamed a yellow pattern.
The yellow pattern grew sunwise until everything was enveloped.
From the center and out in four directions.
I don´t know the meaning of the pattern.
I don´t understand my notes properly.
I know that it is something I´m supposed to do.
This happens often.

tisdag 11 maj 2010

frö / seed

FRÅGOR
FRÖ
Svar: rödbeta

FRÅGOR-Questions
FRÖ- Seed
Answer: beetroot

fredag 7 maj 2010

weekword: berättelse / story


detta är vägen till den 7:e stjärnan.
En teckning, en karta,
en visuell saga.
Jag har gjort den för flera år sen.
Jag förstår att det är en berättelse på mer än tusen ord, men
jag hör inte orden, det är
en visuell saga
nu.

Besök Rachel hon sitter på kartan till de andra berättelserna som idag berättas i veckans ordlek.

this is the road to the 7th star.
A drawing, a map,
a visual story.
I made it years ago.
I understand that it can be told by more than a thousand words, but
I can´t hear the words, it is
a visual story
for now.

Please visit Rachel she has the map to all the other stories told today in this weeks weekword.

Och här är ett fint ställe för berättelser: Sagomuseét i Ljungby.
And here is a really nice place for Storytelling: the Museum of Legends.

torsdag 6 maj 2010

7

Jag har taggats av Peekadoo och Textilspanieln, dom vill veta 7 olika saker om mig. Så här kommer 7:
1. Jag jobbar intuitivt med matematik när jag gör min konst.
2. I våra förlovningsringar står det inget datum, det står "nu".
3. Min katt räddade mitt liv en gång.
4. Jag ser världen i flera olika skikt.
5. Jag är inget vidare på att natta mina barn, jag kan inte låta bli att prata med dom och jag älskar deras smarta och roliga konversationer.
6. Jag gillar inte att shoppa.
7. Jag är naturligt en hippie, jag försöker kamouflera det men jag vet inte om jag lyckas :)

Meningen är att jag ska skicka vidare till 7 vänner. Så jag taggar Dig som vill vara med! Skriv gärna några olika saker om Dig själv här eller på Din blogg!

I have been tagged by Peekadoo and Textilspanieln to tell 7 random things about myself. So here goes:
1. I do intuitive maths with my art.
2. Inside of our engagement rings there is no state of date, it says "now".
3. My cat saved my life once.
4. I see the world in many different layers.
5. I suck at tucking my kids in to bed at night, I so love to chat with them and hear their smart and fun conversations.
6. I dislike shopping.
7. I´m a natural born hippie, I try to camouflage it but I´m not sure if I succeed :)

I am to tag 7 friends now. So I tag anyone who wants to play along! Please write some random things about Yourself for me, here or at Your blog!

onsdag 5 maj 2010

Maxime

En kär liten vän på besök i kolonistugan.
Foto av min man.

A dear little friend came to see us in the allotment-garden cottage.
Photo by my man.
välkommen vår vi väntar Dig
Nu har vintern givit sig till våren.

welcome spring we are awaiting You
Now winter has given way to spring.

tisdag 4 maj 2010

potatis / potato

Lilla P och den pedagogiska potatisen.
ett pärlband av potatis.

Little P and the pedagogical potato.
a string of potato pearls.

slända / dragon-fly

"Jag är sländan"
En tanke olika material. Äldre arbeten.

Jag har långsamma processer.
jag arbetar utanför tiden
jag arbetar utanför tiden nu för tiden.
jag har skyndat mig en gång för mycket
jag har skyndat mig en gång för mycket åt fel håll
jag har skyndat mig en gång för mycket åt fel håll av fel anledning
jag har skyndat mig en gång för mycket åt fel håll av fel anledning och jag trodde det var rätt.
och jag trodde det var rätt men jag hade fel. rätt så fel.
Vad som är rätt är
Långsamhet
om så bara för en dag
så varar den dagen
en Evighet.

Jag är sländan
om så bara för en dag
så varar den dagen
en Evighet.

"I am the dragon-fly"
One thought, different materials. Older works.

I have slow processes.
I work outside of time
I work outside of time all of the time nowadays.
I have hurried once enough
I have hurried once enough in the wrong direction
I have hurried once enough in the wrong direction by the wrong reason
I have hurried once enough in the wrong direction by the wrong reason and I thought it was right.
and I thought it was right but I was wrong. enough is enough.
What is right is
Slowness
if only for a day
that day may exist
an Eternity.

I am the dragon-fly
if only for a day
that day may exist
an Eternity.

buren / the cage

"Normalitetens järnbur"
Silcscreentryck och målning på textil.
Skiss ur äldre skissbok.
"The iron cage of normalization" is this a feeling anyone can relate to?
Silcscreen printed and painted fabric.
Sketch from old scetch book.

I don´t know why but sometimes my photos can´t increase when clicking them. What am I doing wrong? Is this a feeling anyone can relate to? :)