fredag 29 maj 2009

tid / time


Jag längtar efter mer tid i min ateljé. Jag längtar efter mer tid, mer tid i Tiden.

I long for more time in my studio. I long for more time, more time in Time.

torsdag 14 maj 2009

trebent objekt / three-legged object

Någon som vet vad detta föremål har använts till?
Den är gjord i gjutjärn och jag har envist släpat på den i åratal. Se på dom fina små tassarna! Den har iallfall hittat sin plats nu i vår trädgård.
Den spröda lilla växten heter "Mörkt ormskägg" (!?) / "Ophiopogon planiscapus niger". Jag köpte växten här. Den kommer att glädja oss med små ljusrosa blommor i juli-augusti.
Jag har ingen aning om var jag har fått tag på det trebenta objektet.

What is the actual function of this object, anyone?
It´s made of cast iron and I´ve had it for years and moved it, draged it to different store-rooms. Why? Some people has wondered. But I have been obstinate, just look at those marvellous paws! At last it finally found its place in our garden.
I haven´t got the english name for the small plant but translated from swedish it´s "Dark snake-beard" (!?). In latin "Ophiopogon planiscapus niger". I bought the plant here. It will joy us with light pink flowers in July-August.
I have no clue where I got that three-legged thing from?

onsdag 6 maj 2009

Inuti Tiden / Inside Time

Jag tror
att det finns ett Inuti Tiden. Den har en struktur, en färgkonstallation, en ljudbild.
Kanske är det såhär den ser ut.
Jag tror
att Tiden är cirklar, cirklar som cirkulerar i en rytm, i rörelser av just Tid.
Och i centrum av Tiden är det stilla
en hymn av tystnad.
Tiden som människor oftast pratar om, klockan går, åren går. Den tiden tror jag bara är en illusion. Tänk bara när Du träffar en god vän Du inte sett på länge, då känns det som igår. Så snälla, ha inte dåligt samvete för att Du inte hinner göra det ena eller det andra i tid. Minns; det är bara en illusion.
Var i cirklarna, det är mycket varmare här, i Tidens hjärta.

I believe
there is an Inside of Time. It has a structure, a display of colour, a soundimage.
Maybe this is what it looks like.
I believe
that Time is circles and the circles circulate in a rythm, in movements of, yes, Time.
And in the middle of Time it´s silent
a hymn of silence.
The time that people often talk about, the clock is ticking, the years go by. That I believe is only an illusion. Think about when You meet a good friend You haven´t seen for ages, it feels like yesterday. So please, skip the bad conscience that You put on Your self for not doing this or that in time. Remember it´s only an illusion.
Be in the circles, it´s so much warmer here, in the heart of Time.

söndag 3 maj 2009

dublett / dublicate

Vilket är hennes rätta fönster? Var befinner hon sig egentligen? Är hon i två verkligheter eller är det bara reflektioner? Är verkligheten en reflektion? och om, av vad?
Jag behöver reflektera över verkligheten.

Which is her right window? Where is she really? Is she in two realities, or is it just reflections? Is reality a reflection? and if, of what?
I need to reflect on reality.

Målning av / painting by: Edward Hopper
Och en fin reflektion i kaffe / And a nice reflection in coffee