söndag 3 maj 2009

dublett / dublicate

Vilket är hennes rätta fönster? Var befinner hon sig egentligen? Är hon i två verkligheter eller är det bara reflektioner? Är verkligheten en reflektion? och om, av vad?
Jag behöver reflektera över verkligheten.

Which is her right window? Where is she really? Is she in two realities, or is it just reflections? Is reality a reflection? and if, of what?
I need to reflect on reality.

Målning av / painting by: Edward Hopper
Och en fin reflektion i kaffe / And a nice reflection in coffee

6 kommentarer:

aimee sa...

oh, yes, i know just this feeling...

outi sa...

i like reflections, they are very interesting.
and thank you for linking me:)

Jonas B sa...

Vad som är bild och vad som är verklighet beror på var du lägger fokus. Men sedan har även verkligheten blivit bild.


What is image and what is reality depends on where you focus. But then also the reality becomes image.

hanna-happenings sa...

and vice versa ;)

Veja cecilia sa...

ja vem behöver inte det:)

hanna-happenings sa...

eller hur:)