torsdag 29 april 2010

weekword: sorg / sorrow

I sorgen behöver man en hamn.
Hamnen kan inte heta Rädsla.
Hamnen kan inte heta Trots.
Hamnen kan inte heta Mörker, Oro, Vanmakt.

Sorg är djup.
Sorg är lodrät.
Sorg har alltid en andra sidan.
Sorg är ren.

Jag vilar i Din handflata.
Min handflata där Du kan ligga och vila.

Hamnen kan heta Tröst.
Hamnen kan heta Ro.
Hamnen kan heta Hav.
Ro i ett Hav.
Hav Förtröstan.
Hamnen heter Ljus.
Vila i min handflata.

----
Veckans ord är Sorg.
Vänligen besök Rachel, Alexandra, Lotte, Cecilia, Elisabeth, Aris, Kristin, Caroline, Ebba och Camilla för att se deras bilder av sorg. Presentationen sker på fredag. Jag har inget internet imorgon så jag delger min tolkning idag.
Nästa vecka går ordet till Rachel på Pictures eat people. Besök henne på måndag om Du vill vara med. Ha en skön helg!

In Sorrow You need a Haven.
The Haven can not be called Fear.
The Haven can not be called Defiance.
The Haven can not be called Darkness, Anxiety, Swoon.

Sorrow is deep.
Sorrow is perpendicular.
Sorrow always has an other go,
for You.
Sorrow is unadulterate.

from the scetches:
I rest in Your palm.
My palm where You can lie down to rest.

The Haven can be called Solace.
The Haven can be called Peace.
The Haven can be called Ocean.
Ocean of Peace.
The Haven is Light.
Find a Lightship to Your Haven.
Rest in the palm of my hand.

----
The weekword is Sorrow.
Please visit Rachel, Alexandra, Lotte, Cecilia, Elisabeth, Aris, Kristin, Caroline, Ebba and Camilla to see their view of sorrow. The presentation will be on friday, but I´m not on the computer tomorrow so I give my voice today.
Rachel at Pictures eat people has the next weekword, please visit her on monday if You want to play along. Have a lovely weekend!

onsdag 28 april 2010

rewind


Idag tryckte jag på rewind.
Idag fotograferade jag i urval ur mina gamla skissböcker, det gav mig distans och genom linsen klev den gamla skissen in i nuet.
Idag såg jag mina gamla anteckningar och skisser i nytt Ljus.

från anteckningsboken:
Hennes ansikte
såg ut som lera
som om någon
hastigt format det
Som att om jag rörde
vid det, skulle kinden
följa med i
min smekning.

----

Arbete = Bröd

----

Ännu inget svar
Hafv förtröstan.


Today I pressed rewind.
Today I photographed a selection from my old sketch books, it gave me a distance and through the lens the old sketch walked into the present.
Today I saw my old notes and sketches through a new Light.

from the note book:
Her face
looked like clay
as if someone
hastily had shaped it
As if I touched
up on it, the cheek
would follow in
my caress.

----

Work = Bread

----

Yet no answer.
Have fatih.

----

tisdag 27 april 2010

skavsår / blister

Om något strular, hur länge ska man bråka med det? När får man ge upp?
Bråkar med mig själv idag, bråkar om min mission. Tjurar, sätter mig emot, begriper inte dess riktning. Jag har ett helhetsgrepp, men luddiga detaljer. Detaljerna slår mig i ansiktet hela tiden. Irriterande.
Även i det djupa begreppet tillit, ska man mötas och dela sin tillvaro, sortera intryck, akta sig för att vara till lags men ändå visa hänsyn och förstå sin uppgift...
Även om min tillit är djup så har jag idag skavsår.
If something hassles, how long shall I fight it? When can I give it up?
Fighting with myself today, quarreling about my mission. Am grumpy, awkward, can´t understand the direction. I have a holistic approach, but some fuzzy details. These details turn my face the whole time. Annoying.
Even in the deep concept of trust, you meet and share your life, sort impression, mind not to suit everyone but still show respect and understand your task...
Although my faith is deep, today I have blister.

måndag 26 april 2010

weekword: sorrow / sorg

Denna vecka är det jag som levererar veckans ord i "veckans ord lek". Ni som vill vara med skriv upp Er här så länkar jag till Era bloggar på fredag då ordet ska presenteras. Vem som vill får vara med. Veckans ord är: sorg

I am the weekword deliverer this week. Sign up here and I will link to Your blog on friday when the weekword is to be presented. Anyone can join. This weekword is: sorrow

söndag 25 april 2010

Ave

"Ave Homo, större än solen" silkscreentryck på smärting. Från 2003.
"Ave Homo, larger than the sun" silkscreen print on fabric. Made in 2003.

fredag 23 april 2010

weekword: tillit / trust

Några av de bloggar jag följer har en "veckans ord lek". Jag kunde inte låta bli att vara med den här gången när veckans ord är tillit. Det är mitt bästa ord. Detta vackra palindrom.
Jag följer ordet vart jag går
det är skrivet runt mig
i mig
så som det bör vara
så som det ska vara
så som det är
TILLIT.

Jag har gjort ett pussel av ordet. Ett konstnärligt objekt, konstant och i förändring.
Här är ett tidigare inlägg med TILLIT.
Hos Elisabeth finns alla medverkande denna vecka.

Some of the blogs I follow have a "weekword game". I joined this time as the word of the week is trust. In swedish the translation is tillit. It´s my best word, this beautiful palindrome.
I follow the word were ever I go
it´s written around me
inside me
as it should be
as it shall be
as it is
TRUST / TILLIT.

I made a puzzle out of the word. An artisitc item, constant and in change.
Here is a previous post about TILLIT.
Elisabeth has all the participants of this weeks weekword.

torsdag 22 april 2010

April

Jag behöver vila. Jag ger mig själv Vila. Jag gör saker långsamt. Jag ogör saker, intensivt.
När jag hämtade barnen på dagis igår var det verkligt aprilväder, utanför ena fönstret snöblandat regn utanför fönstret mittemot varm sol. Vi gick hem på solsidan.

I need to rest. I give myself Rest. I do things slowly. I do not do things and I do that intensely.
When I picked up the kids from preschool yesterday it was really a weather of April, outside one window snowy-rain and outside the opposite window warm sun. We went home on the sunny side.

onsdag 21 april 2010

tulpan / tulip

Tulpanknopparna står redo som raketer i koloniträdgården nu. Dom är alla för tillfället gröna men snart brister dom ut i gult orange och rött.
Mina inne är i svartvitt. Undrar om dom plötsligt också brister ut i färg.

The tulips are ready, standing like rockets in the allotment-garden right now. They´re all green at the moment but soon they will burst into yellow orange and red.
My tulips inside are black and white. I wonder if they suddenly also will burst into colour.

fredag 16 april 2010

lava

Så omtumlande min tankevärld
och solen som samtidigt skiner
och Eyjafjallajökull,
berget som skakar sina rötter och igen bryter ut,
och mina gamla idéer i nya tappningar
Så omtumlande solen skiner
och Våren som skakar sina rötter
och igen bryter ut.

How bewildering my thoughts
and the sun shining at the same time
and Eyjafjallajökull,
the mountain that shakes her roots and again breakes out,
and my old ideas in new drawing
How bewildering the sun is shining
and Spring that shakes her roots
and again breakes out.

Please take Your time and walk in to this Icelandic landscape:
Ta Dig tid och gå in i detta Isländska landskap:
Sigur Ros

måndag 12 april 2010

pensé / pansy


Igår var vi i kolonistugan hela dagen, vårstädade, åt alla våra måltider där, sov middag, krattade (eller skrattade som lilla P säger) och gick fram o tillbaka till komposten.
Jag är så förälskad i våren nu!
Yesterday we were in the allotment-garden cottage all day long, spring-cleaned, had all our meals there, took a nap, raked and went back and forth to the compost.
I´m so in love with spring right now!

torsdag 8 april 2010

Lunds Universitet / The University of Lund

Taket och Ljuset.
The roof and the Light.
Filosoferna.
The Philosophers.
Kungshuset det mytomspunna.
The mythical Kings house.

serverade detaljer / served details

Dom färdiga alsterna från mitt konstprojekt "detaljer" till Lunds Universitet. Brukskonst - brickor.

The final pieces on my art-project "details" for The University of Lund. Art for use.