onsdag 28 april 2010

rewind


Idag tryckte jag på rewind.
Idag fotograferade jag i urval ur mina gamla skissböcker, det gav mig distans och genom linsen klev den gamla skissen in i nuet.
Idag såg jag mina gamla anteckningar och skisser i nytt Ljus.

från anteckningsboken:
Hennes ansikte
såg ut som lera
som om någon
hastigt format det
Som att om jag rörde
vid det, skulle kinden
följa med i
min smekning.

----

Arbete = Bröd

----

Ännu inget svar
Hafv förtröstan.


Today I pressed rewind.
Today I photographed a selection from my old sketch books, it gave me a distance and through the lens the old sketch walked into the present.
Today I saw my old notes and sketches through a new Light.

from the note book:
Her face
looked like clay
as if someone
hastily had shaped it
As if I touched
up on it, the cheek
would follow in
my caress.

----

Work = Bread

----

Yet no answer.
Have fatih.

----

2 kommentarer:

Elisabeth sa...

Jag har taggat dig! Seven random facts about myself...

hanna-happenings sa...

tack, coming up!