torsdag 17 juni 2010

årstiderna / the seasons

jag är fortfarande yrvaken
årstiderna är som ett sammelsurium i kroppen.
Den långa vintern
den sköra, men starka våren som
till slut bryter igenom och
nu sommar
syrenerna har redan blommat över.
Inom mig
skottar jag snö
vidrör knoppar
sparkar grus på gatan
fryser
lyssnar i fågelägg som snart kläcks
har näsan i pioner
sparar till vinterpäls
går barfota och
möter den friska höstluften.
årstiderna är som ett sammelsurium i kroppen
jag är fortfarande yrvaken.

I´m still drowsy
in my body the seasons jumble.
The long winter
the fragile, but strong spring that
eventually brakes through and
now summer
the lilac has already bloomed.
Within
I´m snow clearing
touching buds
kicking gravel on the street
freezing
listening to birds eggs that are just about to hatch
have my nose in peonies
growing a fur before winter
walking bare-foot and
meeting the fresh autumn wind.
in my body the seasons jumble
I´m still drowsy.

Inga kommentarer: