torsdag 4 februari 2010

saffran / saffron

Fika någon?
Saffransgul saffranskaka med äpplen som min vän Helena bakat.
Det andra gula verket är från en serie som jag kallar "jorden vi ärvde".
Titeln är tagen ur denna sång.

Coffee someone?
Saffron yellow cake with saffron and apple that my friend Helena made.
The other yellow piece is from a series called "the earth we inherited".
The title is a sentence in this song.

Inga kommentarer: