onsdag 4 februari 2009

minns oljekritan / remeber the oilcrayon

"Inom Dig frid"
Tryck och målning på textil 2009
Jag tänker på barndomens teckningar med oljekritor. Först olika klara färger, sen ett lager av svart, sedan ristade man sitt mönster med nål. Minns ni? Det var kul.

"Inom Dig frid" / "Within You peace"
Print and paint on textile 2009
I´m thinking of our childhoods paintings using oilcrayon. First clear colours, then a layer of black, then you scratch your pattern out with a needle. Remember? That was fun.

Inga kommentarer: